روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 699  |  تاریخ: پنجشنبه 30 شهریور 1396
<
>

افق وزارت راه و شهرسازی در ۴ سال آینده چیست؟
سیطره طبل‌ها و جای خالی برنامه‌های معارف‌محور در مناسک عاشورا
اعتدال منش و روش ملت بزرگ ایران است
سخن از زنانی است که در ظلمت و تاریکی‌اند
آتنای 7 ساله، دختر بچه‌ای در پارس‌آباد مغان بود که اوایل تیر ماه سال جاری به قتل رسید
 چیستی مسئله و موضوع
	آمار  ۱۰ ساله مدیرعامل ستاد دیه کشور از موتورسورانی که جان خود را به‌واسطه رانندگی با این وسیله از دست می‌دهند
این مرد مالیخولیایی بس نمی‌کند!
عزت الله ضرغامی در دیدار با فرزند مهدی کروبی از ادامه حصر ابراز نارضایتی کرده است
علم به بدنامی‌ها و معاملاتی که به اعضای خاندان سلطنتی نسبت داده می‌شد چندان توجهی نشان نداده است
اعتدال منش و روش ملت بزرگ ایران است