چرا فشارهای خارجی رو به افزایش است؟
محسن صنیعی (استاد دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2120
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

مشق کلمات

چاه اِرت: بعد از کَندن و قراردادن میله مسی به عنوان انتقال دهنده برق.
گَوَل: برای جلوگیری از ریزش انباره چاه درون آن تعبیه می‌شود.