چرا فشارهای خارجی رو به افزایش است؟
محسن صنیعی (استاد دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2120
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

برگزاری مجمع حزب اتحاد، مطابق قانون تشخیص داده نشد

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت:«در جلسات امروز درباره نحوه فعالیت احزاب با توجه به قانون مصوب ‌سال ۱۳۹۵ فعالیت احزاب و همچنین سازماندهی برگزاری تجمعات تصمیاتی گرفته شد که اعلام می‌شود.»به گزارش ایلنا، وی افزود:«یکی از اشکالات کار احزاب ما عدم رسیدگی به وضعیت خود طبق قانون‌ مصوب سال ۱۳۹۵ بود که بر این اساس سه حزب مجمع زینب، انجمن اساتید دانشگاه‌ها و مجمع ایثارگران به دلیل منطبق نبودن با این قانون مجامع خود را به صورت غیرقانونی برگزار کردند که باید طبق قانون مشخص اعلام شده مجامع خود را برگزار کنند تا فعالیت آنان شکل قانونی به خود بگیرد.»مرادی تصریح کرد:«دومین مصوبه کمیسیون ماده احزاب بر توانمندسازی و مسئولیت‌پذیری احزاب اشاره دارد ما متاسفانه امروز با احزاب فصلی که مربوط به زمان انتخابات است و همچنین احزاب خانوادگی مواجه هستیم که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. ما امروز با احزابی مواجه هستیم که حتی توانایی به حدنصاب رساندن اعضای مجمع خود به ۳۰۰ نفر را ندارند اما در بیانیه‌هایی خطاب به وضعیت حکمرانی کشور باعث مخل نظم امنیت ملی می‌شوند.»وی همچنین تصریح کرد:«بنابراین برگزاری مجمع حزب اتحاد ملت، با مصوباتی که در تاریخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ داشت مطابق قانون تشخیص داده نشده است و با دارا بودن ۲۴۳ عضو طبق ماده ۱۸ فعالیت احزاب، ارکان این حزب صلاحیت قانونی نمایندگی حزب خود را ندارند و مصوب شد در جلسه آینده کمیسیون ماده ده احزاب نماینده آن حاضر باشد تا درباره نحوه فعالیت این حزب تصمیم‌گیری شود.»مرادی همچنین تصریح کرد:«در طول هفته گذشته مواضع حزب اتحاد ملت مورد بررسی کمیسیون ماده ده احزاب قرار گرفت که شکاف در فضای ملی و ترویج به خشونت جزو مواضع رسمی حزب بود که قرار است در جلسه آینده نیز به این مواضع رسیدگی شود. انتظار داریم کسی که می‌خواهد مطالبه قانونی داشته باشد فعالیت حزب و مجمع آن نیز بر چارچوب قانونی باشد که متاسفانه حزب اتحاد ملت این موارد را رعایت نکرده است.»