«ترومای آب» ما را رها نمی‌‌‌کند
محسن خرامین (روزنامه‌‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2271
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


مشق کلمات

مسنی:ارتفاع طبقه همکف از کف کوچه با خیابان.
رگلاژ سطح:آب‌پاشی و پوشیدن خاک روی سطح.