روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1197  |  تاریخ: شنبه 22 تیر 1398
<
>

گذرگاه تاریخ
به بهانه انتخاب عادل‌فردوسی‌پور به عنوان چهره مردمی سال در جشن حافظ
از بغض گلاب آدینه تا دلجویی از ستاره اسکندری