روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1197  |  تاریخ: شنبه 22 تیر 1398
<
>

آمار طلاق در استان خراسان رضوی کاهش یافت
ضرورت تسریع در روند اجرایی سد تنگ سرخ
وضعیت فعلی پروژه ورزشگاه خلیج‌فارس برایم قابل‌قبول نیست
۱۸۰ میلیارد تومان برای کمربند سبز مشهد هزینه شده است
65درصد مالیات کشور را تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند
استان اصفهان پیشتاز در تحویل آماده‌سازی مسکن مهر به شهرداری‌ها است
پیش‌بینی برداشت 700 تن میگو از مزارع پررورش میگو بندر مقام