روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1173  |  تاریخ: پنجشنبه 23 خرداد 1398
<
>

به سمت ونزوئلایی شدن می‌رویم
پرداخت بدهی خودروساز بزرگ تا ۶ ماه دیگر
طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان
نپرداختن مالیات سکه تا آخر خرداد، جریمه دارد