روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1172  |  تاریخ: چهارشنبه 22 خرداد 1398
<
>

تدوین طرح مدیریت جامع تالاب در هرمزگان
آزمون هوش سیاسی معیاری برای سنجش قابلیت‌ها
 برای میزبانی از 10 هزار نفر در طرح اوقات فراغت
اعزام 20 اکیپ آموزشی  جهت ترویج مدیریت بهینه مصرف درالبرز
 باید به‌سرعت در مسیر کاهش مصرف آب حرکت کنیم