روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1089  |  تاریخ: چهارشنبه 24 بهمن 1397
<
>

دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره به توافق اولیه برای پرهیز از تعطیلی دولت دست یافتند
خلاصه  ا خبار
دست قطع‌شده معترض جلیقه‌زرد و جنجال بر سر نارنجک خطرناک در فرانسه
اهمیت بحث ۱۴ فوریه پارلمان بریتانیا در چیست؟
ترکیه به خاطر اویغورها حمله تندی به چین کرد. چرا حالا؟