روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 810  |  تاریخ: سه شنبه 24 بهمن 1396
<
>

درآمد از دود
از جیب خود خرج کنید؛ نه معادن!

8میلیارد دلار عقب‌ماندگی صادراتی  در ایران
صنایع خارجی یکی پس از دیگری جایگزین داخلی‌ها می‌شوند
اختلاف چشمگیر راندمان نیروگاه های برق ایران و کشورهای توسعه یافته