روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 810  |  تاریخ: سه شنبه 24 بهمن 1396
<
>

مرور تاریخ معاصر آمریکا نشان می‌دهد، رقبای دولت هیچ گاه برنده تعطیلی دولت نبوده‌اند
بازتاب راهپیمایی ۲۲ بهمن در رسانه‌های خارجی