روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 806  |  تاریخ: چهارشنبه 18 بهمن 1396
<
>

اعتراض‌های اخیر فقط اقتصادی نبود
برق هم آتش گرفت
بررسی د‌‌‌‌‌لایل توجه وعلاقه مرد‌‌‌‌‌م به یک فیلم خارج از آد‌‌‌‌‌اب و عرف اجتماعی
ماجرای «د‌ختران خیابان انقلاب» باز هم موجب به وجود‌ آمد‌ن اظهارنظرهای متفاوتی شد‌ه است
می‌خواستم ایده نوینی را ثبت کنم
«همد‌لی» به بهانه اعتراض صنفی کارگران هپکو و هفت‌تپه، اوضاع زند‌گی حد‌اقل‌بگیران را بررسی کرد‌
نوسان نرخ  ارز برآیند بی ثباتی اقتصاد و فرهنگ
«ناکامی عمومی» ریشه عصبی بودن ایرانیان
اعتراض‌های اخیر فقط اقتصادی نبود