روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 693  |  تاریخ: پنجشنبه 23 شهریور 1396
<
>

پرونده مسلمان کشی میانمار روی میز کشورهای اسلامی
وقتی اروپا از برجام الگو می‌سازد
نیکی هیلی چه می‌گوید؟