روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 601  |  تاریخ: شنبه 30 اردیبهشت 1396
<
>

      مشارکت مردم در مقایسه با دوره‌های قبل بسیار چشمگیر بود
دموکراسی به شیوه زنانه
انتخابات می‌تواند آرزوها و آمال را برای ایران رقم بزند
هرتهرانی ماهانه 243 تومان صدقه می‌دهد
معاون سازمان محیط زیست: بیش از ۲۰۰۰ پرونده زمین‌خواری باز است
وزیر بهداشت: جمهوری اسلامی باید قدردان مردم باشد