روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 601  |  تاریخ: شنبه 30 اردیبهشت 1396
<
>

       با حضور معاون رئیس جمهوری؛ پروژه توسعه مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان افتتاح شد
کلنگ اقامتگاه‌های موقت در خورهه محلات به زمین زده شد
ظرفیت‌های معدنی مرکزی بستر مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذاری است
فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت ایتالیایی در بخش معدن استان مرکزی بررسی شد
1۲۰۰ مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان در کشور فعال هستند