روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 562  |  تاریخ: پنجشنبه 26 اسفند 1395
<
>

      در نوروز درب همه موزه‌ها، جز صاحبقرانیه، گشوده است
ترانه مرگ در آستانه عید
نثری در رثای عشق، حرمان و مرگ
برای او که تن به باد و خاک داد
نگرش نوروزی