روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
آئین نامه اخلاق حرفه‌ای روزنامه همدلی
۱- مدیران و کارکنان روزنامه همدلی، نخستین وظیفه خود را احترام به حق و حقوق شهروندان برای دسترسی به حقیقت می دانند.
۲- برای تحقق این وظیفه، هر روزنامه‌نگاری در هر زمانی باید از اصل آزادی در جمع‌آوری و پخش صادقانه اخبار و همین‌طور حق اظهارنظر و نقد منصفانه دفاع کند.
۳- کارکنان روزنامه همدلی برای تحقق اهداف و رسالت حرفهای خود از دریافت هرگونه پورسانت، کمک مالی و هزینه معذورند.
۴- روزنامه نگاران همدلی اشتباه خود را جزو ذات فعالیت بشری میدانند ولی اصرار بر اشتباه را خطای نابخشودنی میشمارند و خود را متعهد به عذرخواهی میدانند.
۵- روزنامه نگاران همدلی به واقعیت های عینی توجه می کنند و اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان می گذارند.
۶- روزنامه نگاری یک خدمت اجتماعی است، نه یک فعالیت بازرگانی و روزنامه نگاران همدلی همواره بر اساس وجدان و اخلاق، عمل می کنند.
۷- روزنامه نگاران همدلی اخباری را منتشر می کنند که منبع آنها مشخص و قابل دسترسی و استناد باشد.
۸- همکاران روزنامه همدلی فقط از روش‌های عادلانه برای جمع‌آوری اطلاعات و اسناد استفاده میکنند.
۹- روزنامه نگاران همدلی از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار مطالب و یا تغییر محتویات آنها، خودداری می کنند.
۱۰- همکاران روزنامه همدلی با احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی و مصالح همگانی از اصول شرافت حرفه ای خویشتن تبعیت می کنند.
۱۱- همکاران ما از گرایش به تبعیض خصومت آمیز علیه بشر و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوزکارانه نسبت به کشورهای دیگر خودداری می کنند.
۱۲- روزنامه‌نگار باید از خطر تبعیضی که ممکن است رسانه به آن دامن بزند، آگاه باشد و تمام تلاشش را برای اجتناب از تسهیل چنین تبعیضاتی به‌کار گیرد. تبعیضاتی که بر مبنای نژاد، جنس، سوگیری جنسی، زبان، سیاست و ریشه‌های ملی یا اجتماعی رخ می‌دهد.
۱۳- روزنامه همدلی برای پاسداشت ارزشهای الهی و انسانی از جمله عدالتطلبی، آزادیخواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت، احترام خاص قائل است.
۱۴- کوشش در راه همزیستی مسالمت آمیز اقوام و احزاب، مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتار جمعی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی از رسالتهای مهم روزنامه همدلی است.
۱۵- احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، خودداری از توهین، تهمت و افتراء نسبت به اشخاص و تلاش در حفظ سلامت و آرامش روانی جامعه از وظایف اصلی ما محسوب می شود.
۱۶- روزنامه نگاران همدلی موظفاند ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و انتقاد، اسرار حرفهای خود را حفظ کنند و از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورند به جز برای امنیت عمومی، خودداری نمایند.
۱۷- روزنامه سراسری همدلی، روزنامه‌نگارانی را شایسته این عنوان میداند که در انجام کارشان به راستی، ارزشهای بندهای بالا را رعایت نموده و باتوجه به قانون و شرع، هنجارهای عمومی کشور را پاس بدارند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه