هراس از یک استعفای احتمالی
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1538

کشف بقایای ماموت ۱۰هزارساله در روسیه

بقایای یک ماموت پشمالوی ۱۰هزارساله از دریاچه‌ای در سیبری بیرون کشیده شد.
به نقل از گاردین، دانشمندان روس روند تحقیقات را بر روی استخوان‌های سالم ماموتی که در یک دریاچه کشف‌شده است، آغاز کرده‌اند. پس از آن‌که افراد محلی شواهدی از وجود بقایای ماموت در دریاچه را گزارش دادند، کارشناسان طی پنج روز به این اکتشاف دست یافتند. بقایای این ماموت بخش‌هایی از استخوان و پوست را شامل می‌شود. کارشناسان معتقدند، آثار کشف‌شده به یک ماموت نر حدوداً ۱۵ تا ۲۰ساله و به ارتفاع سه متر تعلق دارد. باوجود تأثیرات اقلیمی بر شمالگان، آمار این دست اکتشافات در سیبری در سال‌های اخیر با افزایش روبه‌رو بوده است. بااین‌حال به گفته کارشناسان بقایای ماموت ۱۰ هزارساله کشف‌شده ازنظر سالم بودن بسیار نادر محسوب می‌شود. هنوز علت مرگ این ماموت مشخص نیست و شواهدی از ضربه یا جراحت نیز بر روی استخوان‌ها کشف نشده است. دانشمندان پیش‌تر موفق به کشف فسیل ماموت متعلق به ۳۰ هزار سال پیش در روسیه شده بودند.