جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1513

بارش برف در تهران و برخی شهرهای صنعتی هوای پاک را به ارمغان آورد

لطف برف

همدلی| در تقویم روزهای تهران، هر سال به تعداد روزهای آلوده و ناپاک آن اضافه می‌شود و شهروندان به همین با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، این در حالی است که واقعا کار درخور و بایسته‌ای از سوی هیچ نهاد و مسئولی برای کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای آلوده کشور صورت نمی‌گیرد تا آنکه چشم به آسمان می‌دوزند و برای چند روز یا ساعتی آلودگی‌ها را از شهر دور کند. بارش برف از صبح روز یکشنبه در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور،‌ گرچه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است و طبق معمول مدارس را به تعطیلی کشاند، اما این نوید را داد که بسیاری از شهروندان برای چند ساعتی از زیر سایه غم و اندوه روزهای اخیر خلاصی یابندو دل به سفیدی برف بدهند و دست در دست برف ساعت خوشی را برای خود ایجاد کنند. در همین حال پارکبانان شهر تهران که پیشقراولان حل مشکلات شهری هستند و با کمترین درآمد بهترین و مهم‌ترین خدمت را به شهروندان می‌دهند، علاوه بر رفت و روب خیابان‌های شهر،‌ دمی با ساخت تندیسی از آدم برفی خستگی روزانه خود را کاهش می‌دهند. گرچه برف شاید مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند، اما شهروندان تهرانی و دیگر شهرهای صنعتی کشور امیدوارند که حداقل زمستانی پر بار یداشته باشند، تا از شر هوای آلوده کمی رها شوند.